Teya Salat

RSS Headline Categories

Home » Blog » Islami » Imam Syafi'i Lebih Suka Orang Alim Yang Diikuti

Imam Syafi'i Lebih Suka Orang Alim Yang Diikuti

Dalam sebuah kata pengantar buku Ar-Risalah, Ahmad Muhammad Syakir, mengatakan bahwa Imam Syafi'i berujar: kalau ilmuan ('alim) itu diperkenankan mengikuti (ber-taqlid) kepada ilmuwan lainnya, maka manusia yang paling istimewa disisiku adalah ilmuwan yang diikuti (di-taqlid-i). Ucapan Imam Syafi'i tersebut menganjurkan seseorang yang berpengetahuan itu lebih baik berpikir sendiri dalam melihat persoalan, dibanding hanya ikut-ikutan (taqlid).admin

Written by Admin

Semua yang ada disini bebas diambil.

Post: 55 words | First: Dalam | Last: Taqlid
Tags: Islami
Copy:

    This post has no comments - be the first one!