XtGem Forum catalog

RSS Headline Categories

Home » Blog » Islami » Zurkhanah

Zurkhanah

Secara Harfiah zurkhanah bermakna rumah kekuatan. Ia adalah tarian tradisional yang ada di Iran, diperuntukan bagi pengembangan kekuatan tubuh kaum pria dan secara ideal untuk memberi bimbingan spiritual serta menjunjung nilai-nilai etis kesatriaan yang begitu tinggi. Asal-usul zurkhanah tidak dapat ditentukan dengan pasti.admin

Written by Admin

Semua yang ada disini bebas diambil.

Post: 44 words | First: Secara | Last: Pasti
Tags: Islami
Copy:

    This post has no comments - be the first one!