pacman, rainbows, and roller s

RSS Headline Categories

Headline

Istilah Pir (update!)

Istilah Pir (update!)

Istilah Pir, adalah sebuah kata dari bahasa Persia yang mempunyai makna "orang tua", yang diangkat kedalam wacana sufi sebagai penamaan umum yang lazim dikenakan kepada guru-guru sufi, khususnya di Asia Selatan dan wilayah-wilayah sekitarnya. Pir adalah sesepuh yang diagungkan, yang bisa meresmikan penerimaan murid dalam kelompok tarekat sufi.
Add Comment

Latest

Telaga Air Mata

Telaga Air Mata

Puaskan... Puaskanlah berlayar di telaga air mata Mungkin bebanmu akan reda sejenak Atau kelabu jiwa akan terekat damai. Biarkanlah... Ia akan mengajakmu ber-empati Akan mengetuk hatimu Dengan ... Read

Doa Apabila Mendapat Kebaikan Dari Orang Lain

Doa Apabila Mendapat Kebaikan Dari Orang Lain

Ucapan 'Alhamdulillah' adalah kata-kata pujian kepada Allah Swt. apabila kita dikarunia kebaikan, kesenangan atau hal yang sama. Namum ada adab atau etika yang sudah menjadi kebiasaan dan hal ini juga... Read

Disukai Allah, Tetapi Tidak Wajib

Disukai Allah, Tetapi Tidak Wajib

Istilah dan sebutan Mustahab adalah suatu amalan syar'ie atau perbuatan yang juga di syari'atkan ajaran Islam sebagai penambah amalan yang diwajibkan atau amalan fardu. Amalan mustahab yang satu ini ... Read