Polaroid

RSS Headline Categories

Home » Blog » Islami » Zaid Bin Tsabit, Sahabat Terpandai Dalam Ilmu Faraidh

Zaid Bin Tsabit, Sahabat Terpandai Dalam Ilmu Faraidh

Pada zaman Rasulullah Saw, sahabat yang paling mengerti ilmu faraidh (ilmu tentang ketentuan hak waris) adalah Zaid bin Tsabit. Hal itu dikatakan sendiri oleh Rasulullah Saw, Zaid adalah orang yang paling mengerti ilmu faraidh dan sangat dalam pengetahuannya di kalangan para sahabat. Selain itu beliau juga termasuk dari sahabat Nabi Muhammad Saw yang paling banyak meriwayatkan hadits dan mengumpulkan mushaf al-Qur'an terbanyak pada kurun sahabat Abu Bakar dan Ustman. (Buku Tarekh Tasyri')admin

Written by Admin

Semua yang ada disini bebas diambil.

Post: 72 words | First: Pada | Last: Tasyri'
Tags: Islami
Copy:

    This post has no comments - be the first one!