Polly po-cket

RSS Headline Categories

Home » Blog » Islami » Masa Pemerintahan Khulafa'ur-Rasyidin

Masa Pemerintahan Khulafa'ur-Rasyidin

Khulafa'ur-Rasyidin adalah pemimpin yang diangkat sesudah Nabi SAW wafat, untuk menggantikan Beliau melanjutkan tugas-tugas sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan. Khulafa'ur-Rasyidin yang disepakati oleh mayoritas umat Islam adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq yang memerintah selama 2 tahun, Umar bin Khattab yang memerintah selama 10 tahun, Usman bin Affan yang memerintah selama 12 tahun dan Ali bin Abi Thalib yang memerintah selama 6 tahun.admin

Written by Admin

Semua yang ada disini bebas diambil.

Post: 62 words | First: Khulafa'ur-Rasyidin | Last: Tahun
Tags: Islami
Copy:

    This post has no comments - be the first one!